Castellano | Euskera
2015eko azarotik Zallako Udalak herritarren eskura jartzen ditu udalbatza osoko bilkuren grabaketak eta aktak, bideo-akta izeneko sistema erabilita. Sar zaitez sisteman

Osoko ohiko bilkura
Maiatzaren 3an, asteazkena, 19:00etan


Gai Zerrenda:

1. Aurreko akten onarpena

2. Alkateak 158/17tik 346/17ra hartutako dekretuen berri ematea
3. Udal intereseko gaien kontu ematea
4. Diktaminatu ez diren gaiak berretsi
5. Kale garbiketaren kontratuaren adjudikazioa
6. San Pedro errepidearen lagapenaren onartzea
7. Plaza bati izen ematea
8. 2017ko Aurrekontuen aldaketa. 2017ko aurrekontuen partida batzuen izenaren definizioa, Transferentzia eranskinetik datozenak
9. 2017ko Aurrekontuen aldaketa. Partida baten aldaketa, dirulaguntza konpetitibotik nominatibora izateko (Bikarte)
10. 2017ko Aurrekontuen aldaketa. Dirulaguntza nominatibo bat sortzeko akordioa (Pa Yachay). Kreditu aldaketa-transferentzia
11. 2017ko Aurrekontuen aldaketa. Lehiakor konkurrentziadun dirulaguntza sortzeko partida (Pasabideentzako dirulaguntza). Kredituaren aldaketa-transferentzia: Kreditu globaletik transferentzia
12. Ordenantza fiskalaren aldaketa

13. Udal lokalak lagatzeko arautzen duen ordenantzaren aldaketa

14. Dirulaguntzen plan estrategikoa
15. Norberak lekarkeena

Udalbatza guztiak