Castellano | Euskera
2015eko azarotik Zallako Udalak herritarren eskura jartzen ditu udalbatza osoko bilkuren grabaketak eta aktak, bideo-akta izeneko sistema erabilita. Sar zaitez sisteman

Ohiko bilkura
Martxoaren 7an, asteazkena, 19:00etan

Gai Zerrenda:

1. Akteen onarpena

2. 16/2018tikl 270/2018ra alkatearen dreketuen berri ematea

3. Udal intereseko gaien kontu ematea

4. Personamendu dekretuen kontu ematea

5. Kontuhartzailearen gaien kontu ematea

* PMP Global: 4º trimestre 2017 (expediente 1032/2017) y estados ejecución.

* Modificación de créditos: Transferencia 9/2017 (expediente 2919/2017)

* Liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2017 (expediente 418/2018)

* Modificación del presupuesto. Incorporación de Remanentes nº 1 (expediente 604/2018)

* Modificación de créditos: Transferencia de crédito global (expediente 675/2018)

* Modificación de créditos: Crédito Adicional 1/2018 (expediente 641/2018)

* Dos Informes de Intervención de control permanente (control a posteriori) (expediente 106/2018)

* Modificación del presupuesto. Incorporación de Remanentes nº 2 (expediente 696/2018)

* Modificación del presupuesto: Transferencia de créditos 3/2018 (expediente 746/2018)

6. Instalakuntza kulturalen ordenantzaren aldaketa. Behin behineko onarpena

7. Expediente 714/2018. "Martxoaren 8a Emakumeen Nazioarteko Eguna" erakunde-adierazpena onestea 

8. Expediente 685/2018. 2017ko aurrekotuetako fakturen onarpena

9. Expediente 651/2018. Kreditu aldaketa. 1/2018 transferentzia.

10. Udal Inbentarioaren rektifikazioa

11. Eskariak eta galderak


+ Info: YOU TUBEAN ZallaInfo

Udalbatza guztiak