Castellano | Euskera
2015eko azarotik Zallako Udalak herritarren eskura jartzen ditu udalbatza osoko bilkuren grabaketak eta aktak, bideo-akta izeneko sistema erabilita. Sar zaitez sisteman

Ohiko bilkura
Uztailaren 5ean, asteazkena, 19:00etan


Gai Zerrenda:

1. Acteen onarpena. 

2. Alkateak 347/17tik  632/17ra hartutako dekretuen berri ematea. 

3. Udal intereseko gaien kontu ematea. 

4. Frontoiaren behin betikoren sententziaren kontu emotea. 

5. Glefaranek jarritako errekurtsoetan personamenduen kontu emotea. 

6. 2016ko likidazian dauden errakuntzen kontu emotea. 

7. kreditu gehigarriaren kontu emotea. 

9. 2016ko Kontu Orokorraren behin betikoren onarpena. 

10. Txosnen ordenantzaren testu bateratua. Hasiera bateko onarpena. 

11. Dirulaguntzen ordenantzaren aldaketa. Hasiera bateko onarpena. 

12. Dirulaguntzen oinarri bereziak. Hasiera bateko onarpena. 

13. EAJ-PNVren “mozioa” (aparkalekuen plazak)

14. EAJ-PNVren “mozioa” (mobilitatea). 

15. Premiazko dela  eta gai zerrendan sartzeko ratifikazioa Otsoaren Taldeak proposatutako “mozioa” 

16. Otsoaren Taldeak proposatutako “mozioa”.

17. LGTB moziaren proposamena, EH BILDU eta EAJ PNVrena.

18. RGI moziaren proposamena EH BILDUrena (eta EAJ PNV aurkeztutako mozio alternativa).
19. Hasierako onarpena zerbitzu publikoko prestazioren tasen zerga ordenantza aldatzeko premia. 5. atala: Zallako Eguzki egoitzaren egonaldiak. 
20. Hasierako onarpena 5. atalaren Zallako Eguzkiaren egoitzaren egonaldiak. 
21. Norberak lekarkeena. 
Udalbatza guztiak